Vịt quay nước táu, nhem nhem…

Lâu lâu mới đụng đến công thức này, vì lích kích lắm, vịt quay giòn bì dùng nước táu. Vịt làm sạch mổ moi, cắt đầu cắt chân cắt cả phao câu luôn (optional nhá!!!). Rửa vịt bằng rượu gừng (gừng giã nát đổ vào độ 2 chén rượu gạo rồi xát lên mình con…